Instalații electrice de joasă și medie tensiune

Euroelectric proiectează, execută, repară și asigură mentenanță pentru instalații electrice de joasă și medie tensiune, cu electricieni autorizați ANRE și respectarea tuturor normelor de siguranță și calitate în vigoare.

Oferim soluții la cheie, adaptate cerințelor clienților noștri, cu respect pentru mediul înconjurător, normele de eficiență energetică și de protecție împotriva accidentelor cauzate de șocuri electrice sau scurtcircuitări.

Este suficient să ne prezinți cerințele tale și noi concepem soluția cea mai potrivită în funcție de spațiul tău, cerințele tehnice de la locul de consum și rezultatele urmărite. 


Servicii dedicate instalațiilor pe joasă tensiune


Asigurăm următoarele servicii specifice instalațiilor pe joasă tensiune:

 • Echipare și montare tablouri de distribuție forță,
 • Proiectare și execuție circuite electrice (prize, iluminat),
 • Execuție de element interior industrial,
 • Proiectare și execuții soluții de iluminat stradal și iluminat arhitectural,
 • Execuție instalație de împământare casă,
 • Revizii, reparații și mentenanță rețele electrice supraterane și subterane de joasă tensiune.


Servicii dedicate instalațiilor electrice pe medie tensiune


Printre serviciile specifice acestor tipuri de instalații amintim:

 • Montări de tansformatoare de curent și echipamente de medie tensiune,
 • Executare manșoane și capete terminale medie tensiune,
 • Montare, preverificare, testare și punere în funcțiune instalații electrice,
 • Executarea instalației de împământare pentru case,
 • Proiectarea, execuția și mentenanța rețelelor electrice supraterane și subterane de medie tensiune,
 • Montare celule medie tensiune în stații de transformare.